Regulamin obiektu


                       

 W trosce o bezpieczeństwo pobytu oraz porządek przedstawiamy obowiązujący regulamin:

1.      Wynajmujący są zobowiązani do utrzymania czystości w obiekcie.

2.      Wynajem domku obejmuje liczbę osób do 5, ale nie więcej niż wcześniej ustalono z
          właścicielem.

3.      Przyjmowanie gości w domku i na terenie obiektu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody właścicieli.

4.      Zakwaterowanie od godziny 14:00, a wykwaterowanie do godziny 11:00.             
          Inne  godziny możliwe po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem obiektu.

5.      Należności  związane  z wynajęciem  domku należy uiścić w  dniu przyjazdu.

6.      W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

7.      Właściciele domku nie biorą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty       pozostawione w obiekcie. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące .

8.      Wynajmujący obiekt zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  
          przeciwpożarowego i odpowiadają materialnie za wszelkie szkody zaistniałe  w czasie pobytu.

9.      Używając grill należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i korzystać z niego  z dala od  
          drewnianych ścian i łatwopalnych elementów.

10.      Wszelkie usterki, zniszczenia należy zgłaszać właścicielowi domku  natychmiast po zaważeniu.

11.  Wychodząc, należy sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone,  a okna i drzwi zamknięte.

12.  Wynajmujący domek, na czas pobytu, mogą korzystać z infrastruktury: niestrzeżonego parkingu, wiaty grillowej, placu zabaw.

13.  Przekazanie i odbiór obiektu następuje w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.

14.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, właściciel obiektu może wypowiedzieć umowę najmu domku ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego.

15.  Cena ustalona telefonicznie, mailowo nie podlega negocjacji po przyjeździe.      

                            

                             Życzymy udanego pobytu !